Zakres usług kancelarii w Kartuzach. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie obejmuje:

  • sporządzanie aktów notarialnych,

  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • sporządzanie poświadczeń,

  • doręczanie oświadczeń,

  • spisywanie protokołów,

  • sporządzanie protestów weksli i czeków,

  • przyjmowanie na przechowanie: pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych,

  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

  • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.


Każda czynność, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami wymaga formy aktu notarialnego. Tych czynności strony dokonują osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego w formie aktu notarialnego.


Podczas wizyty u Notariusza w Kartuzach, Klient powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty bądź paszport), a także znać NIP. W przypadku, gdy stroną danej czynności jest osoba prawna dodatkowo niezbędny jest odpis KRS.
NIP dotyczy tylko osób prawnych i os. fiz. prowadzących dział gospodarczą.

Kancelaria Notarialna
83-300 Kartuzy, Gdańska 19 a
czynne od pon.-pt. 8:00 - 16:00
tel. /fax 58 681-22-50
tel. /fax 58 681-22-50
GSM 609-77-22-92
kancelaria.leszkowski@wp.pl
notariusz.leszkowski@onet.pl
   
         
    Copyright Notariusz Kartuzy Roberto Leszkowski | Adam Bolewski usługi wwww    
         
<.php>