W zależności od rodzaju i przedmiotu transakcji do kancelarii w Kartuzach należy dostarczyć różnego rodzaju dokumenty. Niżej wskazane podstawowe dokumenty pozwolą ustalić czy istnieje konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów:

 1. Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub o innym przeznaczeniu:

  • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub inna; jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania),

  • aktualny odpis z księgi wieczystej.

 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:

  • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, przydział, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inna; jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania),

  • aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,

  • zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu.


 3. Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

  • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub inna; jeżeli podstawą nabycia jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania),

  • aktualny odpis z księgi wieczystej,

  • zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku,

  • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana,

  • wydany przez starostwo powiatowe wypis z rejestru gruntów dla zbywanej nieruchomości; jeżeli przedmiotem umowy jest działka lub działki stanowiące fragment większej całości niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),

  • do ujawnienia budynku w księdze wieczystej niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),

  • przy zbyciu nieruchomości z rozpoczętą inwestycją budowy należy dodatkowo przedłożyć pozwolenie na budowę, zaś przy zbyciu nieruchomości z zakończoną inwestycją budowy budynku - pozwolenie na budowę wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie budynku do użytkowania.


Kancelaria Notarialna
83-300 Kartuzy, Gdańska 19 a
czynne od pon.-pt. 8:00 - 16:00
tel. /fax 58 681-22-50
GSM 609-77-22-92
kancelaria.leszkowski@wp.pl
notariusz.leszkowski@onet.pl
   
         
    Copyright Notariusz Kartuzy Roberto Leszkowski | Adam Bolewski usługi wwww